Kỹ năng mở quán

Bạn là người mới? Nếu muốn thành công chắc chắn phải biết và thành thạo các kỹ năng này.

Thậm chí nhiều người lâu năm trong ngành, cũng có thể tìm thấy ích lợi tại đây.

Bắt đầu

NỘI NGOẠI THẤT

Trang trí, decor quán. Sắm sửa bàn ghế, cây cảnh …

tài chính, thống kê

Kiểm soát lãi, lỗ. Các số đo “sức khỏe” quán.

tỔ CHỨC NHÂN LỰC

Hệ thống quản lý, cơ chế lương. Thưởng, phạt …

hoạt động khai thác

Quy trình phối hợp.